Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Misja

Ośrodek Kultury w Wieliszewie powstał w styczniu 2006 roku na bazie funkcjonującego od roku 2000 Referatu Kultury i Sportu. 1 marca 2014 r. został połączony z Biblioteką Publiczną Gminy Wieliszew, tworząc nową Instytucję Kultury pod nazwą Ośrodek Kultury w Wieliszewie. Ośrodek Kultury jest jednostką organizacyjną Gminy Wieliszew, jest wpisany do rejestru instytucji kultury i posiada osobowość prawną.

Celem Ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby mieszkańców w dziedzinie kultury i rozrywki, a także upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i zagranicą. Do podstawowych zadań Ośrodka należy: organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, patronowanie amatorskiemu ruchowi artystycznemu, kołom i klubom zainteresowań, sekcjom, zespołom i innym, upowszechnianie i rozwijanie kultury w gminie, organizowanie różnorodnych imprez kulturalnych promujących kulturę dla dzieci, młodzieży i dorosłych, prowadzenie zajęć zespołowych i działalności wydawniczej i promocyjnej oraz współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy oraz koordynowanie działań organizacji kulturalnych na terenie gminy.