Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Stroje dla "Promyków" w ramach programu EtnoPolska 2023

Zakup strojów dla Zespołu Tańca Ludowego "Promyki" w ramach zadania "Nie wieś (nie miasto) – ZTL "Promyki" inkubatorem kultury ludowej", dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: EtnoPolska. Edycja 2023. Kwota dofinansowania 48 000 ,00 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy złotych).
W ramach zadania, którego koszt całkowity wyniósł 61 450,00 zł (wkład własny 13 450,00 zł), zakupiono:
- nowe stroje z regionu Mazowsza Leśnego (w odmianie wołomińskiej),
- uzupełniono posiadane komplety strojów łowickich, spiskich, żywieckich dla grup seniorskich i młodzieżowych, oraz krakowskich, górnośląskich-rozbarskich dla grup dziecięcych.

Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na "Zakup strojów ludowych oraz elementów strojów ludowych", stroje dostarczy pracownia Polskie Stroje Ludowego Jarosław Wygnański.

Zakupione stroje umożliwią prezentację dorobku przez wszystkie grupy wiekowe podczas koncertu związanego z jubileuszem 25-lecia Zespołu oraz przygotowanie widowiska tanecznego nawiązującego do historii Wieliszewa i losów kultury ludowej regionu Mazowsza Leśnego. Kontynuacją działań przy jego powstaniu, będzie wydanie płyty muzycznej pt. "Nie wieś / nie miasto" zawierającej m.im. pieśń z regionu Mazowsza Leśnego wykorzystaną w widowisku.


Umieszczono: 10.10.2023 r., godz. 17.17