Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Zabawy teatralne (grupa teatralna "Za parawanem")

(zajęcia grupowe, dzieci)
Grupa Teatralna "Za Parawanem"
prowadzenie: instruktor teatralny Walentyna Janiszewska
godziny zajęć: wtorki 16:00-18:00
odpłatność: 50 zł / miesięcznie (2h raz w tygodniu)
Warsztaty odbywają się w systemie grupowym 120 min raz w tygodniu.

"Za Parawanem" działa w Łajskach od lutego 2010 r. i jest kontynuacją grupy teatralnej "Ogrodniczki", prowadzonej przez Walentynę Janiszewską w Domu Ogrodnika w Michałowie-Reginowie - ówczesnej filii Ośrodka Kultury w Wieliszewie. Zajęcia przygotowują dzieci do pierwszego kontaktu ze światem teatru - rozwijają wyobraźnię, uczą współdziałania i podziału ról, ćwiczą poprawną wymowę i kształtują dykcję, zwiększają pewność siebie i otwartość na rówieśników i otoczenie.

Cele zajęć:
• Przygotowanie dzieci do aktywnego uczestnictwa w kulturze;
• Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej, pobudzanie wyobraźni;
• Integracja dzieci z różnych środowisk, nauka współdziałania i pracy w zespole, przezwyciężanie nieśmiałości;
• Ćwiczenie poprawności językowej w mowie, kształtowanie dykcji;
• Przygotowanie przyszłych liderów grup teatralnych;
• Propagowanie idei zajęć teatralnych wśród najmłodszych;
• Zdobywanie nowych umiejętności i wiadomości z dziedziny wiedzy o teatrze, scenografii, muzyki teatralnej, technik scenicznych, etc.;
• Upowszechnienie i przybliżenie teatru jako środka kultury wysokiej w edukacji dziecka.

Zakończenie kolejnego roku zajęć - czerwiec 2016

Grupa Teatralna "Za Parawanem" po spektaklu "Na straganie" - czerwiec 2015

Grupa Teatralna "Za Parawanem" po spektaklu "Prawo jazdy" - czerwiec 2014

Grupa Teatralna "Za Parawanem" - czerwiec 2012