Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Uroczystości 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej i Święta Wojska Polskiego

Mija 100 lat od zwycięskiego aktu wojny polsko-bolszewickiej – Bitwy Warszawskiej, która rozegrała się w dniach 13-25 sierpnia 1920 r. decydując o losach odradzającej się Polski oraz Europy. 14 sierpnia przed Pomnikiem Odzyskania Niepodległości na Skwerze 11 Listopada w Olszewnicy Starej odbyły się uroczystości religijno-patriotyczne z okazji 100. rocznicy tego wydarzenia i Święta Wojska Polskiego. Obchody uświetnił koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Wojciecha Bardowskiego.
Mija 100 lat od zwycięskiego aktu wojny polsko-bolszewickiej – Bitwy Warszawskiej, która rozegrała się w dniach 13-25 sierpnia 1920 r. decydując o losach odradzającej się Polski oraz Europy. Kluczowym dla zwycięstwa sił polskich okazał się manewr taktyczny oskrzydlający Armię Czerwoną wyprowadzony znad Wieprza 16 sierpnia 1920 r., przy jednoczesnym związaniu głównych sił bolszewickich na przedpolach Warszawy w dniach 13-16 sierpnia, okupionym 5100 poległych, rannych i zaginionych żołnierzy. Moment ten oraz jego współczesne znaczenie dla Polski stały się tematami kolejno kazania Proboszcza Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Chotomowie księdza Mirosława Gawrysia, celebrującego mszę świętą polową, a następnie przemowy Wójta Gminy Wieliszew Pawła Kownackiego. Gospodarz naszej gminy tłumaczył, wskazując na obecność uczniów i pocztu sztandarowego Szkoły Podstawowej im. Bronisława Sokoła w Olszewnicy Starej, sens pielęgnowania pamięci o wydarzeniach roku 1920 jako aktu niekończącej się wdzięczności dla naszych przodków i jej kontynuacji przez kolejne pokolenia Polaków. Podziękował również 32. Wieliszewskiemu dywizjonowi rakietowemu Obrony Powietrznej, który reprezentował dowódca ppłk Grzegorz Konkel, za tradycyjną wojskową oprawę uroczystości. Zebrani na placu mieszkańcy Olszewnicy Starej oraz goście wspólnie odśpiewali hymn państwowy, odczytano przesłanie Prezydenta RP z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej, list Wojewody Mazowieckiego adresowany do organizatorów i uczestników obchodów w Gminie Wieliszew odczytał doradca wojewody Michał Mierzwa. Następnie pod Pomnikiem Odzyskania Niepodległości oddając hołd bohaterom poległym podczas działań wojny polsko-bolszewickiej, biało-czerwone wiązanki kwiatów złożyły delegacje:
- w imieniu Prezydenta RP doradca Wojewody Mazowieckiego Michał Mierzwa,
- w imieniu Ministra Obrony Narodowej Szef Sztabu 2. Mazowieckiego Pułku Saperów ppłk Marek Górski w asyście mjr Agnieszki Królak i st. kpra Kamila Kopika,
- w imieniu legionowskiego koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych płk w st. sp. Józef Borecki,
- delegacja Okręgu Mazowieckiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. marsz. Józefa Piłsudskiego,
- delegacja 32. Wieliszewskiego dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej im. gen dyw. Gustawa Konstantego Orlicz-Dreszera w składzie dowódca ppłk Grzegorz Konkel, por. Łukasz Mandziukiewicz, kpr. Grzegorz Janiszewski,
- w imieniu Starosty Legionowskiego wiceprzewodniczący rady powiatu Mirosław Kado,
- delegacja Rady Seniorów Gminy Wieliszew,
- delegacja Szkoły Podstawowej im. Bronisława Sokoła w Olszewnicy Starej,
- delegacje sołectw: Kałuszyn, Krubin, Łajski, Skrzeszew, Sikory (wraz ze Stowarzyszeniem „Dolina Narwi”), Topolina, Olszewnica Stara,
- władz samorządowych Gminy Wieliszew i Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Chotomowie w składzie: wójt gminy Paweł Kownacki, radna gminy Danuta Wrzesińska, ksiądz Mirosław Gawryś,

Uroczystości zakończył koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu nieocenionego Wojciecha Bardowskiego wspomaganego przez narratorkę Zofię Paczóską.

18. przełomowa bitwa w historii świata

Zdaniem brytyjskiego polityka i dyplomaty Edgara D’Abernon bitwa warszawska była jedną z osiemnastu przełomowych bitew w historii świata. Przywódca bolszewików Włodzimierz Lenin nazwał ją „ogromną porażką” swoich sił. Zwycięstwo strony polskiej pozwoliło zachować niepodległość odradzającej się Rzeczypospolitej, a także przekreśliło radzieckie plany ofensywy na Europę Zachodnią oraz plany rozpętania międzynarodowej rewolucji. Z uwagi na ówczesną krytyczną sytuację oddziałów Wojska Polskiego, u progu spodziewanej przez wielu klęski z rąk nacierającej na Warszawę Armii Czerwonej, a także późniejsze próby umniejszenia przez przeciwników Piłsudskiego roli Marszałka i jego obozu w wygranej, bitwa zwana jest też Cudem nad Wisłą – na wzór Cudu nad Marną z 1914 r., kiedy to siły francuskie nieoczekiwanie odrzuciły wojska niemieckie z przedpola Paryża. Jak podkreśla część historyków również określenie Bitwa Warszawska nie jest właściwym, bowiem to nie Warszawa była głównym celem wojsk sowieckich, nie spadł na nią żaden pocisk, a działania wojenne prowadzone były na przestrzeni 450 km (od Włodawy na południu po Działdowo na północy), kluczową zaś rolę odegrał manewr Wojska Polskiego oskrzydlający Armię Czerwoną wyprowadzony znad Wieprza 16 sierpnia 1920, przy jednoczesnym związaniu głównych sił bolszewickich na przedpolach Warszawy. Za twórcę tego planu uznaje się szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Tadeusza Rozwadowskiego, zaś za wykonawcę Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego. W celu upamiętnienia wydarzenia rozstrzygający dzień bitwy przypadający na 16 sierpnia połączono z obchodzonym dzień wcześniej dniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej, ustanawiając jednocześnie datę 15 sierpnia Świętem Wojska Polskiego. Konflikt zbrojny pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Rosyjską Federacyjną Socjalistyczną Republiką Radziecką, toczący się w latach 1919-1920, zakończyło 18.03.1921 r. podpisanie traktatu pokojowego w Rydze.


Umieszczono: 14.08.2020 r., godz. 23.04