Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Rusza inwestycja w GCK w Łajskach

Charakterystyczny budynek Gminnego Centrum Kultury w Łajskach na trwałe wpisał się w krajobraz gminny – w styczniu minęło 10 lat od otwarcia tego miejsca. Prowadzący placówkę Ośrodek Kultury w Wieliszewie stara się dopasowywać ofertę zajęć i wydarzeń kulturalnych do potrzeb naszej społeczności. Największym wyzwaniem ostatniej dekady jest dynamiczny wzrost demograficzny w Gminie Wieliszew – w marcu br. witaliśmy 15-tysięcznego mieszkańca! – skutkujący rosnącym zainteresowaniem ofertą kulturalną. Nowy budynek staje się popołudniami i wieczorami często zbyt ciasny. By maksymalnie wykorzystać jego powierzchnię i sprostać nowym wyzwaniom, zaplanowano doposażenie placówki oraz podzieloną na dwa etapy zmianę układu funkcjonalnego pomieszczeń. O zbliżającej się inwestycji, na którą udało się pozyskać dofinansowanie z programu „Infrastruktura Domów Kultury” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, rozmawiamy z dyrektorem Dariuszem Skrzydlewskim.
GW: W połowie maja podpisał pan umowę z Dyrektorem Narodowego Centrum Kultury dot. realizacji zadania w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Infrastruktura domów kultury”. Czego dotyczy?
DS: Zadanie pod nazwą „Przebudowa pomieszczeń Gminnego Centrum Kultury w Łajkach wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia” jest odpowiedzią na rosnące potrzeby społeczności naszej Gminy. Celem programu MKiDN jest zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury w zakresie edukacji i animacji kulturalnej, co odbywa się poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury. Cała inwestycja to koszt 164 tys. zł, w ramach dofinansowania Ministerstwo pokrywa 120 tys. zł z tej sumy, zaś wkład własny zapewnia dotacja celowa Gminy Wieliszew. Cieszymy się tym bardziej, że był to nasz pierwszy wniosek złożony w ramach tego programu.

GW: Jakie pomieszczenia zostaną przebudowane?
DS: Prace zmieniające dotychczasowe funkcje pomieszczeń obejmą adaptację obecnie niewykorzystywanej „kawiarenki” na cele biurowo-administracyjne. Pozwoli to z jednej strony podnieść standard pracy pracowników biura jak i warunki obsługi użytkowników placówki. Oddzielimy strefę biurową i zaplecze administracyjne od strefy naszych użytkowników, w tym kasy – ta zgodnie z wymogami będzie pomieszczeniem wydzielonym i odpowiednio zabezpieczonym. Nowe biuro będzie przy tym dostosowane do obecnej sytuacji panującej w Polsce i na świecie.

GW: Ma Pan na myśli pandemię COVID-19?
DS: Dokładnie – biuro będzie tak zorganizowane, by spełniało obowiązujące wytyczne sanitarno-epidemiologiczne. W strefie obsługi pojawią się przeszklenia, a także wydzielone miejsce by nasi użytkownicy i goście mogli w spokoju wypełnić dokumenty czy zasięgnąć informacji. Dotychczas te strefy kolidowały ze sobą, ze szkodą tak dla pracowników jak i użytkowników. W warunkach epidemii taka obsługa byłaby zresztą niemożliwa. Dodatkowym atutem przeprowadzki będzie również to, że strefa obsługi znajdzie się blisko wejścia do budynku, bezpośrednio przy holu.

GW: Co ze zwolnionymi przez biuro pomieszczeniami?
DS: To dwa pomieszczenia, które zostaną zaadaptowane na pracownię muzyczną, a w założeniu jedno z nich będzie w przyszłości pełniło rolę małego studia nagrań. W nowym lokum znajdą miejsce sekcje pianina/fortepianu, perkusji, gitary, zajęcia wokalne, chór, zespół muzyczny. Do tej pory sekcje te tułały się nieco po kilku salach.

GW: W nazwie zadania pojawia się również słowo „wyposażenie”…
DS: Dotacja Ministra obejmuje zakup zarówno sprzętu biurowego jak i elementów nagłośnienia, instrumentów muzycznych i akcesoriów. Przypomnę, że działamy w obecnym budynku ponad 10 lat, a cześć sprzętu, z którego korzysta nie tylko GCK ale również cała społeczność gminna, liczy sobie lat jeszcze więcej. Pojawią się zarówno nowe instrumenty muzyczne dla naszych sekcji (gitary, elementy perkusji oraz instrumenty klawiszowe), jak i mikrofony, kolumny głośnikowe, miksery audio czy choćby panele akustyczne do pracowni muzycznej. Zakupy inwestycyjne, bo tak należy rozumieć realizację tej część zadania, obejmą również zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem dla pracowników Ośrodka oraz sprzęt fotograficzny i kamerę cyfrową do rejestrowania naszych wydarzeń. Podsumowując – wszystko to, co pozwoli podnieść zarówno standard naszej pracy jak i świadczonych na rzecz mieszkańców usług. Ta inwestycja przysłuży się całej Gminie Wieliszew.

GW: Wspominaliśmy o dwóch etapach tej inwestycji.
DS: Inwestycja, o której rozmawiamy, jest zadaniem jednorocznym – decydują o tym kwestie finansowe i łatwość realizacji w okresie rocznym. Jeszcze w tym roku przymierzamy się do złożenia kolejnego wniosku w ramach programu „Infrastruktura Domów Kultury” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie realizowane w roku 2021. Będzie on dotyczył przebudowy I piętra budynku – marzą nam się większe i lepiej przystosowane pracownie modelarska i plastyczno-ceramiczna (z węzłem sanitarnym), bowiem te sekcje cieszą się największym zainteresowaniem. Co dodatkowo ważne, powiększenie sal umożliwi również prowadzenie zajęć grupowych w tzw. rygorze sanitarnym, zapewniając odpowiednie odległości między uczestnikami. Chcemy też wnioskować o zakup kolejnego wyposażenia – zarówno do przebudowywanych pracowni, jak i do studia nagrań. To jednak na razie sfera planów.

GW: Podobnie jak w przypadku placówek szkolnych, rozpoczęcie prac remontowych zbiega się z okresem wakacji. Jak długo potrwają prace?
DS: Łączy się również z trwającym czasem epidemii, co pozwala nam wykorzystać ten wydawałoby się zmarnowany czas o dziwo pożytecznie. W czerwcu co prawda wznowiliśmy część zajęć – w rygorze sanitarnym prowadzone są zajęcia indywidualne, korzystać można również z boiska wielofunkcyjnego na zewnątrz. Zakup wyposażenia jest już finalizowany. Z uwagi na prowadzone w budynku prace, od lipca zamykamy placówkę dla użytkowników. Prace remontowe potrwają okoła miesiąca, w sierpniu przyjdzie czas na przenosiny biura oraz adaptację pracowni muzycznej. Jeśli pozwoli na to sytuacja w kraju i na świecie – zaprosimy naszych użytkowników z początkiem września!

GW: Dziękujemy za rozmowę i trzymamy kciuk za powrót we wrześniu!


Umieszczono: 25.06.2020 r., godz. 23.28