Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Częściowe otwarcie budynku GCK w Łajskach - od 1 czerwca zajęcia indywidualne oraz zajęcia na boisku wielofunkcyjnym

Z dniem 1 czerwca 2020 r. przywracamy część działalności kulturalnej prowadzonej w budynku Gminnego Centrum Kultury w Łajskach. Ponowne otwarcie placówki dla użytkowników i jej funkcjonowanie obostrzone jest spełnieniem rygorystycznych wymogów sanitarnych, stąd rozpoczynamy je dla zajęć indywidualnych oraz zajęć prowadzonych na wolnym powietrzu, udostępniając do tego celu boisko wielofunkcyjne. Uczestników zajęć indywidualnych (prowadzonych w budynku) prosimy o zapoznanie się z wytycznymi oraz obowiązkowe dostarczenie oświadczeń przed przystąpieniem do zajęć. Zgodnie z zaleceniami MKiDN Ośrodek Kultury w Wieliszewie koncentruje pozostałą aktywność kulturalną na działaniach on-line, rozpoczynając jednocześnie przystosowywanie budynku do użytkowania w nowych realiach.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/2020 Dyrektora Ośrodka Kultury w Wieliszewie z dnia 1 czerwca 2020 roku, „w sprawie wznowienia działalności statutowej Ośrodka Kultury w Wieliszewie”, w reżimie sanitarnym zostają przywrócone zajęcia indywidualne. Działania Ośrodka Kultury w Wieliszewie są dostosowane do Wytycznych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce. Uczestników zajęć indywidualnych (prowadzonych w budynku) prosimy o zapoznanie się z wytycznymi oraz obowiązkowe dostarczenie oświadczeń przed przystąpieniem do zajęć - możliwe jest przesłanie oświadczeń na adres e-mail kultura@wieliszew.pl lub przekazanie ich instruktorowi!

Zapoznaj się z:
Umieszczono: 03.06.2020 r., godz. 13.38